Witamy na oficjalnej stronie sportowej miasta Bartoszyce
Archiwum Sportu Miejskiego
Redaktor: Administrator   

    Czy zastanawialicie si kiedy jak po II wojnie wiatowej rozwija si sport w naszym miecie? Jakie kluby miay wane znaczenie dla miasta i mieszkacw? Poniej przeczytacie w bardzo duym skrcie jak to wszystko kiedy wygldao. Informacje pochodz z ksiki wydanej w 1987 r. przez Wydawnictwo Pojezierze „Bartoszyce - Z dziejw miasta i okolic”.

    Kultur fizyczn wrd mieszkacw pozwalay rozwija takie organizacje, jak: Bartoszycki Klub Sportowy „Victoria", ognisko miejskie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Midzyszkolny Klub Sportowy „yna". Zasugi w rozwoju sportu miay rwnie Ludowe Zespoy Sportowe.


   Klub „Victoria" powoano do ycia w 1952 roku na bazie wczeniejszego koa sportowego „Lechia", zaoonego w 1949 roku. Od chwili powstania klub prowadzi sekcje piki nonej, siatkowej i koszykwki, uzyskujc w minionym okresie wiele znaczcych sukcesw. Na przykad pikarze zdobyli w 1968 roku mistrzostwo wojewdztwa olsztyskiego i awans do III ligi pastwowej. Sukcesem pikarzy Juniorw byo osignicie w 1976 roku drugiego miejsca w midzynarodowym turnieju piki nonej. Trenerami bartoszyckich pikarzy byli Sawomir Jocek, Wadysaw Gtkiewicz, Piotr Chomicz, Henryk Zalewski i Ryszard Wasilewski. Sekcja pikarska cieszya si wrd bartoszyczan najwiksz popularnoci.

    Rwnie sekcja piki siatkowej kobiet zaliczaa si do cisej czowki wojewdztwa. W 1959 roku siatkarki wywalczyy awans do III ligi, natomiast w roku 1962 zakwalifikoway si do pfinau mistrzostw Polski. Wrd wielu znakomitych siatkarek tego okresu wymieni naley Krystyn Mazur, Jolant Krauze, Janin Jocek, Teres Suprun, Celin Wiszniewsk, Alicj Chilmanowicz, Krystyn Kozowsk i Aleksandr Sienkiewicz. Druyn piki siatkowej kobiet prowadzi trener Teodor Marcinkowski. Sporo osigni odnotowaa take sekcja piki siatkowej mczyzn. W latach 1959 - 1967 siatkarze grali w III lidze. Wrd nich wyrnili si: Eugeniusz Pietrajtis, Marian Sieniu, Mieczysaw Krauze, Teodor Marcinkowski, Zygmunt Szyobryt, Ryszard Piwowarczyk, Stanisaw Kierbied i Alfred Bral. Druyn siatkarzy trenowa Mieczysaw Krauze.

    Sekcj koszykwki kobiet szkoli w lutach 1964 - 1969 trener Kazimierz Andruszkiewicz, a koszykwki mczyzn - Jerzy Chandze. Natomiast druyn piki rcznej, zorganizowan w 1969 roku, prowadzi Henryk Kadyszewski, a nastpnie od roku 1976 Wadysaw Klimku. Zarwno w koszykwce (kobiet i mczyzn), jak i pice rcznej uzyskano wiele sukcesw. Na przykad druyna piki rcznej zdobya w roku 1975 pierwsze miejsce w krajowym turnieju Zwizku Piki Rcznej w Grotkowie, natomiast na przeomie lat 1980 i 1981 wywalczya drugie miejsce w rozgrywkach o wejcie do II ligi okrgu pomorskiego.

    Funkcje prezesw ,,Victorii'' kolejno penili: Leszek Brzeziski (1952 - 1957), Jzef Kowalski (1957 - 1959), Jerzy Janowczyk (1959 - 1970), Dominik Czepelanis (1970 - 1974), Jan Maciejewski (1974 - 1977) i Edward Jaroszewski (1977 - 1981).


    Ognisko miejskie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej byo kontynuacj dwch organizacji sportowych: bartoszyckiego ogniska TKKF, powoanego w 1957 roku, oraz Zarzdu Powiatowego TKKF, zorganizowanego w roku 1972. W czerwcu 1975 roku uleg likwidacji Zarzd Powiatowy TKKF. Jego zadania przejo ognisko TKKF, ktre przeksztacono wwczas w ognisko miejskie TKKF. Prezesami bartoszyckiego TKKF od roku 1957 kolejno byli: Wadysaw Januszewski, Stanisaw Kierbied - trzy kadencje, Zygmunt Szyobryt, Jerzy Rumsicki, Jan Pretua oraz Feliks Rybak. TKKF prowadzio sekcje badmintona, piki siatkowej i nonej, tenisa stoowego oraz ringo. Znaczne sukcesy odnosia zwaszcza druyna badmintona, najlepsza w latach 1980 - 1981 na terenie wojewdztwa olsztyskiego.


    Midzyszkolny Klub Sportowy „yna", utworzony w 1958 roku, skupia utalentowan modzie z miejscowych szk, gwnie rednich. W jego ramach prowadzono sekcje lekkiej atletyki, piki siatkowej i koszykwki, gimnastyczn i inne. „yna" odniosa wiele sukcesw, a niektre z nich liczyy si w skali krajowej. Zarzd „yny" tworzyli w 1980 roku Jerzy Janiak (przewodniczcy), Wadysaw Klimko (wiceprzewodniczcy) oraz Piotr Chomicz, Czesaw Bukowski, Andrzej Binida i Bogdan Dobko. Od 1963 roku dziaa przez kilkanacie lat bartoszycki Zarzd Oddziau Szkolnego Zwizku Sportowego. Powysza komrka organizacyjna rwnie przyczynia si do umasowienia sportu wrd modziey szkolnej. Obie organizacje sportowe umoliwiy modziey aktywne uprawianie sportu i osignicie w tej dziedzinie wielu sukcesw. Wrd wsptwrcw osigni wymieni te naley Zdzisawa Ratajczyka, Zbigniewa Mazura, Czesawa Sawickiego i Wilhelma Nowickiego.


    Znaczne zasugi w rozwoju sportu pooyy Ludowe Zespoy Sportowe. Lata szedziesite to okres rozkwitu bartoszyckiego LZS. Prowadzono wwczas przede wszystkim sekcje piki nonej oraz siatkowej. W dekadzie lat siedemdziesitych rozwiny si kolejne sekcje sportowe: kolarstwo, lekka atletyka i ciary. Sportowcy tutaj zrzeszeni odnosili rwnie znaczne sukcesy. Dugoletnim i zasuonym dziaaczem miejscowego LZS by Stanisaw Kierbied. W latach 1967 - 1972 peni on funkcj przewodniczcego rady powiatowej zrzeszenia LZS w Bartoszycach. Wrd innych dziaaczy znaleli si midzy innymi Czesaw Sawicki, Stanisaw Myliwy i Roman Masyk. Od 1978 roku funkcj inspektora LZS do spraw gminy Bartoszyce penia Maria Tomczyk, a przewodniczcego rady gminnej LZS - Andrzej Zaburko. W latach szedziesitych i siedemdziesitych istnia rwnie klub sportowy przy „Morenie". W okresie rozkwitu skupia okoo dwustu zawodnikw w dziesiciu druynach.
   
    Ponadto, w zakresie rekreacji pewn rol odgryway kpielisko miejskie, basen i pracownicze ogrody dziakowe, istniejce od 1949 roku.

 

Na Sportowo!


 

Podgld na Treningi w Bartoszyckich Klubach

 

Baza Sportowa Bartoszyc

Najnowsze SportVideo

Mecz o I miejsce w Lidze Siatkowej Kobiet 2011/2012Informacje sportowe 23.11.2010
III Mistrzostwa Bartoszyc w Wyciskaniu SztangiPowiatowa Olimpiada Sportowa klas I
Wakacyjna Liga Piki Nonej 2010Mamed Khalidov w Bartoszycach

Najpopularniejsze SportVideo

Zakoczenie Rozgrywek II ligi w Pice Siatkowej MczyznFina II miejskiej ligi Miasta Bartoszyce w Pice Siatkowej Mczyzn
Wakacyjne Grand Prix BartoszycWakacyjna Liga Piki Nonej 2010
Turniej Old Bojw Piki Rcznej w BartoszycachIII Mistrzostwa Bartoszyc w Wyciskaniu Sztangi
stat4u