Witamy na oficjalnej stronie sportowej miasta Bartoszyce
Kalendarz współzawodnictwa szkół ponadgimnazjalnych
Redaktor: Administrator   

         Wraz z początkiem nowego roku szkolnego rozpocznie się rywalizacja sportowa szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawiamy kalendarz imprez sportowych wraz z regulaminem współzawodnictwa.REGULAMIN całorocznego współzawodnictwa sportowego 
Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Bartoszyce w roku szkolnym 2017/2018.

1. W całorocznej rywalizacji sportowej biorą udział dziewczęta i chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych Miasta Bartoszyce – LO, ZSP 1, ZSP 2.

2. Cel współzawodnictwa sportowego :
a). aktywne uczestniczenie młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiących kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego,
b). przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo młodzieży w imprezach sportowych,
c). popularyzowanie i upowszechnienie sportu wśród młodzieży,
d). promocja zdrowego stylu życia,
e). aktywne spędzenia czasu wolnego przez młodzież,
f). wyłonienie poprzez współzawodnictwo sportowe najbardziej usportowionej szkoły gimnazjalnej w mieście.

3. Całoroczna rywalizacja sportowa będzie składała się z dwóch rodzajów konkurencji :
a) zaliczanych do całorocznej punktacji ;
b) dodatkowych – nie branych pod uwagę do całorocznej punktacji.

4. W roku szkolnego 2017/2018 całoroczne współzawodnictwo sportowe będzie prowadzone w klasyfikacji łącznej (bez rozbicia na kategorię dziewcząt i chłopców ).

5. Poszczególne konkurencje punktowane będą według klucza :
1 miejsce – 3 pkt
2 miejsce – 2 pkt.
3 miejsce – 1 pkt.

6. Nagrody :
Za miejsca I-III w całorocznym współzawodnictwie sportowym szkoły otrzymają puchary + dyplomy.

UWAGI KOŃCOWE :

1. Kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych, objętego niniejszym regulaminem, sprawuje: Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach.

2. Przed rozpoczęciem zawodów, każda drużyna, składa u organizatora imprezy, imienną listę uczestników podpisaną przez: dyrektora szkoły i nauczyciela w-f.

3. Do zawodów sportowych dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadających grupę dyspenseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.

4. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do zachowania się zgodnie z „ etyką sportowca”. W przypadku niesportowego zachowania się uczestników zawodów, organizator ma prawo wykluczenia ich z zawodów.

5. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ładu, porządku i zasad bezpieczeństwa w miejscu przeprowadzania imprezy sportowej,  podporządkowując się poleceniom organizatora zawodów.

6. Wszelkie sporne sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie będzie rozstrzygał Organizator Imprez Sportowych w porozumieniu z Dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach.  


KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
ROK SZKOLNY 2017 / 2018

Konkurencje zaliczane do całorocznego współzawodnictwa sportowego
Lp.
Nazwa imprezy
Przewid.
termin
Miejsce
 zawodów
Uczestnictwo
1.
Piłka nożna
6 - osobowa chłopców
IX 2017 r.
„Orlik”
ZSP 1
Rep. Szkoły
2.
Piłka nożna
7 – osobowa dziewcząt
IX 2017 r.
„Orlik”
ZSP 1
Rep. Szkoły
3.
Sztafetowe biegi
przełajowe dziewcząt
(5x600 m)
IX - X 2017 r.
Park
Elizabeth
Rep. Szkoły          
5 dziewcząt
4.
Sztafetowe biegi
przełajowe chłopców
(10x1000 m)
IX - X 2017 r.
Park
Elizabeth
Rep. Szkoły
10 chłopców
5.
Piłka siatkowa
dziewcząt
X 2017 r.
ZSP 1
Rep. Szkoły
 
6.
Piłka siatkowa
chłopców
XI 2017 r.
ZSP 1
Rep. Szkoły
7.
Drużynowe zawody
w tenisie stołowym
dziewcząt
XI 2017 r.
ZSP 2
Rep. Szkoły
8.
Drużynowe zawody
w tenisie stołowym
chłopców
XI 2017 r.
ZSP 2
Rep. Szkoły
9.
Halowa piłka
nożna chłopców
I - II 2018 r.
ZSP 1
Rep. Szkoły
10.
Piłka siatkowa
chłopców klas I
II 2018 r.
ZSP 2
Klasy I
11.
Drużynowe zawody
strzelecki dziewcząt
III 2018 r.
ZSP 1
Rep. Szkoły
12.
Drużynowe zawody
strzeleckie
chłopców
III 2018 r.
ZSP 1
Rep. Szkoły
13.
Piłka siatkowa
dziewcząt klas I
III 2018 r.
LO
Klasy I
14.
Mieszane sztafetowe
biegi przełajowe
( 5 dz. + 5 chł. )
IV 2018 r.
Park
Elizabeth
Rep. Szkoły
wg regulaminu
WM SZS
15.
Piłka nożna 6 - osobowa
chłopców klas I
IV-V 2018 r.
„Orlik”
ZSP 1
Klasy I
16.
Piłka koszykowa
dziewcząt
V 2018 r.
ZSP 1
Rep. Szkoły
 
17.
Piłka koszykowa
chłopców
V 2018 r.
„orlik”
ZSP 1
Rep. Szkoły
 
 
Konkurencje niezaliczane do całorocznego współzawodnictwa sportowego
Lp.
Nazwa imprezy
Przewidywany
termin
Miejsce
zawodów
Uczestnictwo
1.
Indywidualne zawody
w tenisie stołowym
dziewcząt
XII 2017 r.
ZSP 2
Max 3 zawodniczki
ze szkoły
2.
Indywidualne zawody
w tenisie stołowym
chłopców
XII 2017 r.
ZSP 2
Max 4 zawodników
ze szkoły
3.
Otwarte Mistrzostwa
Bartoszyc w tenisie
stołowym chłopców
Ferie zimowe
II  2018 r.
SP 3
Wszyscy chętni
4.
VIII Turniej
rekreacyjno – sportowy
SPG
VI 2018 r.
„Orlik”
ZSP 1
 
Rep. szkoły

 
« poprzedni artykuł

Bartoszyckie Kluby w Sieci


Strony Internetowe Ośrodków Sportu i Rekreacji z Naszego Województwa

Strony Internetowe Ośrodków Sportu i Rekreacji z Naszego Województwa

Zdjęcia z Galerii

JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com

Na Sportowo!


 

Podgląd na Treningi w Bartoszyckich Klubach

 

Baza Sportowa Bartoszyc

Najnowsze SportVideo

Mecz o I miejsce w Lidze Siatkowej Kobiet 2011/2012Informacje sportowe 23.11.2010
III Mistrzostwa Bartoszyc w Wyciskaniu SztangiPowiatowa Olimpiada Sportowa klas I
Wakacyjna Liga Piłki Nożnej 2010Mamed Khalidov w Bartoszycach

Najpopularniejsze SportVideo

Zakończenie Rozgrywek II ligi w Piłce Siatkowej MężczyznFinał II miejskiej ligi Miasta Bartoszyce w Piłce Siatkowej Mężczyzn
Wakacyjne Grand Prix BartoszycWakacyjna Liga Piłki Nożnej 2010
Turniej Old Bojów Piłki Ręcznej w BartoszycachIII Mistrzostwa Bartoszyc w Wyciskaniu Sztangi

Patron Medialny

stat4u