Witamy na oficjalnej stronie sportowej miasta Bartoszyce
Kalendarz Szkół Ponadgimnazjalnych 2011
Redaktor: Administrator   
KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ROK SZKOLNY 2010/2011

KONKURENCJE ZALICZANE DO CAŁOROCZNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO


L.p.

Nazwa imprezy

Przewidziany
termin

Miejsce
zawodów

Uczestnictwo

1.

Piłka nożna 11-osobowa
chłopców

Wrzesień 2010

Stadion
Miejski

Reprezentacja Szkoły

2.

Piłka nożna 7-osobowa
dziewcząt

Wrzesień 2010

Boisko
GIM 2

Reprezentacja Szkoły

3.

Sztafetowe biegi przełajowe
dziewcząt ( 5 x 600 m )

Wrzesień 2010

Stadion
Miejski

Reprezentacja Szkoły
10 dziewcząt

4.

Sztafetowe biegi przełajowe
chłopców ( 10 x 800 m )

Wrzesień 2010

Stadion
Miejski

Reprezentacja Szkoły
10 chłopców

5.

Piłka siatkowa dziewcząt
I runda

Październik 2010

Sala LO

Reprezentacja Szkoły

  Piłka siatkowa dziewcząt
II runda
Luty 2011 ZSP nr 1

Reprezentacja Szkoły

6.

Piłka siatkowa chłopców
I runda

Grudzień 2010

Sala LO

Reprezentacja Szkoły

  Piłka siatkowa chłopców
II runda
Maczec 2011 ZSP nr 1

Reprezentacja Szkoły

7.

Drużynowe zawody w tenisie
stołowym dziewcząt

Listopad 2010

ZSP 2

Reprezentacja Szkoły

8.

Drużynowe zawody w tenisie
stołowym chłopców

Listopad 2010

ZSP 2

Reprezentacja Szkoły

9.

Koszykówka chłopców

Grudzień 2010

ZSP 1

Reprezentacja Szkoły

10.

Koszykówka dziewcząt

 

Styczeń 2011

ZSP 1

Reprezentacja Szkoły

11.

Halowa piłka nożna
chłopców

Styczeń 2011

ZSP 1

Reprezentacja Szkoły

12.

Piłka siatkowa chłopców
klas I

Luty 2011

ZSP 1

klasy I

13.

Piłka siatkowa dziewcząt
klas I

Marzec 2011

LO

klasy I

14. Mieszane sztafetowe biegi
przełajowe( 5 dz. + 5 chł. )
Kwiecień 2011 Stadion
miejski
Reprezentacja Szkoły
15. Piłka nożna 7-osobowa
chłopców klas I
Kwiecień 2011 Boisko
Gim 2
klasy I
16. Szkolna Liga LA dziewcząt Czerwiec 2011
Stadion
miejsk
Wg programu zawodów
17. Szkolna Liga LA chłopców Czerwiec 2011
Stadion
miejsk
Wg programu zawodów

KONKURENCJE NIEZALICZANE DO CAŁOROCZNEGO

WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

L.p.

Nazwa imprezy

Przewidziany
termin

Miejsce
zawodów

Uczestnictwo

1.

Indywidualne zawody
w tenisie stołowym
dziewcząt

Grudzień 2010

ZSP 2 max 4 zawodniczki
ze szkoły

2.

Indywidualne zawody
w tenisie stołowym
chłopców

Grudzień 2010

 

ZSP 2

max 5 zawodników
ze szkoły

3.

Otwarte Mistrzostwa Bartoszyc
w tenisie stołowym chłopców

Ferie zimowe
2011

SP 3

Chętni

4. Indywidualne zawody w
łyżwiarstwie szybkim dziewcząt
Luty 2011 Lodowisko BOSiR Wg regulaminu
5. Indywidualne zawody w
łyżwiarstwie szybkim chłopców
Luty 2011 Lodowisko BOSiR Wg regulaminu

 

Organizator Imprez Sportowych zastrzega sobie możliwość organizacji innych zawodów sportowych, które nie będą brane pod uwagę do całorocznego współzawodnictwa szkolnego, a nie zostały ujęte w powyższym kalendarzu imprez sportowych.

REGULAMIN

 
całorocznego współzawodnictwa sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Bartoszyce w roku szkolnym 2010/2011.

1. W całorocznej rywalizacji sportowej biorą udział dziewczęta i chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych Miasta Bartoszyce – LO, ZSP 1, ZSP 2.
2. Cel współzawodnictwa sportowego :
a) propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży,
b) podnoszenie na wyższy poziom umiejętności technicznych w różnych grach zespołowych,
c) umożliwienie młodzieży rywalizację sportową z rówieśnikami z innych szkół,
d) wyłonienie poprzez system rozgrywek najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w mieście Bartoszyce
3. Całoroczna rywalizacja sportowa będzie składała się z dwóch rodzajów konkurencji :
a) zaliczanych do całorocznej punktacji ;
b) dodatkowych – nie branych pod uwagę do całorocznej punktacji
4. W roku szkolnego 2010/2011 całoroczne współzawodnictwo sportowe będzie prowadzone tylko w klasyfikacji łącznej (bez rozbicia na kategorię dziewcząt i chłopców).
5. Poszczególne konkurencje punktowane będą według klucza :
1 miejsce – 3 pkt
2 miejsce – 2 pkt.
3 miejsce – 1 pkt.
6. Nagrody :
Za miejsca I-III w całorocznym współzawodnictwie sportowym szkoły otrzymają puchary + dyplomy.
UWAGI KOŃCOWE

1. Za aktualne badania lekarskie młodzieży startującej w zawodach sportowych na terenie Miasta Bartoszyce, organizowanych przez Organizatora Imprez Sportowych przy Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach, odpowiadają :
rodzice, nauczyciele w-f oraz dyrektorzy szkół.

2. Wszelkie sporne sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie będzie rozstrzygał Organizator Imprez Sportowych w porozumieniu z Dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach.
 

Na Sportowo!


 

Podgląd na Treningi w Bartoszyckich Klubach

 

Baza Sportowa Bartoszyc

stat4u