Witamy na oficjalnej stronie sportowej miasta Bartoszyce
Kalendarz imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimn. na rok szkolny 2010/2011
Redaktor: Administrator   

Poniżej przedstawiamy kalendarze imprez oraz regulaminy
imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

Szkoły Podstawowe
Szkoły Gimnazjalne
Szkoły Ponadgimnazjalne

Koordynator Sportu Szkolnego zastrzega sobie możliwość organizacji innych zawodów sportowych, które nie będą brane pod uwagę do całorocznego współzawodnictwa szkolnego, a nie zostały ujęte w powyższym kalendarzu imprez sportowych. Kalendarium sporządził oraz udostępnił Koordynator Sportu Szkolnego, Pan Marek Ignatowski.
 

Na Sportowo!


 

Podgląd na Treningi w Bartoszyckich Klubach

 

Baza Sportowa Bartoszyc

stat4u