Witamy na oficjalnej stronie sportowej miasta Bartoszyce
Kalendarz imprez sportowych szkół gimnazjalnych na rok szkolny 2010/2011
Redaktor: Administrator   

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH

DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONKURENCJE ZALICZANE DO CAŁOROCZNEGO

WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

L.p.

Nazwa imprezy

Przewidziany
termin

Miejsce
zawodów

Uczestnictwo

1.

Piłka nożna 11-osobowa
chłopców

Wrzesień 2010

Stadion
Miejski

Reprezentacja Szkoły

2.

Sztafetowe biegi przełajowe
dziewcząt i chłopców

Wrzesień
Październik
2010

Stadion
Miejski

Reprezentacja Szkoły
Gim 1 i 2

3.

Piłka siatkowa
dziewcząt

Październik 2010

GIM1/
GIM2

Reprezentacja Szkoły

4.

Piłka siatkowa
chłopców

Październik 2010

GIM1/
GIM2

Reprezentacja Szkoły

5.

Drużynowe zawody
w tenisie stołowym
dziewcząt i chłopców

Listopad 2010

SP 3

Reprezentacja Szkoły
Gim 2 i 3

6.

Koszykówka dziewcząt

Grudzień 2010

GIM 2

Reprezentacja Szkoły
Gim 2 i 3

7.

Koszykówka chłopców

Styczeń 2011

GIM 2

Reprezentacja Szkoły
Gim 2 i 3

8.

Halowa piłka nożna
chłopców

Luty 2011

SP 7
lub
ZSP Nr 1

 

Reprezentacja Szkoły
Gim 1 i 2

9.

Piłka siatkowa
dziewcząt klas I

Luty 2011

GIM1/
GIM2

Reprezentacja Szkoły
Gim 1 i 2

10.

Piłka siatkowa
chłopców klas I

Marzec 2011

GIM1/
GIM2

Reprezentacja Szkoły
Gim 1 i 2

11.

Wiosenne sztafetowe
biegi przełajowe

Kwiecień 2011

Stadion
Miejski

Reprezentacja Szkoły
Gim 1 i 2

12.

Piłka nożna 7-osobowa
chłopców klas I

Kwiecień 2011

Stadion
Miejski

Reprezentacja Szkoły
Gim 1 i 2

13.

Szkolna Liga LA
dziewcząt i chłopców

Maj 2011

Stadion
Miejski

Reprezentacja Szkoły
Gim 1 i 2


KONKURENCJE NIEZALICZANE DO CAŁOROCZNEGO

WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

L.p.

Nazwa imprezy

Przewidziany
termin

Miejsce
zawodów

Uczestnictwo

1.

Indywidualne zawody
w tenisie stołowym
dziewcząt i chłopców

Grudzień 2010

SP 3

 

4-5 zawodników
ze szkoły

2.

Otwarte Mistrzostwa Bartoszyc
w tenisie stołowym chłopców

Ferie zimowe
Styczeń 2010

SP 3

 

Wszyscy
chętni

3.

XV Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Czerwiec 2011

Stadion
Miejski

3 zawodniczki
ze szkoły

 

REGULAMIN

 
całorocznego współzawodnictwa sportowego Szkół Gimnazjalnych Miasta Bartoszyce w roku szkolnym 2010 / 2011

1. W całorocznej rywalizacji sportowej biorą udział dziewczęta i chłopcy szkół gimnazjalnych Miasta Bartoszyce - GIM 1, GIM 2, GIM 3.
2. Cel współzawodnictwa sportowego :
a) propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży,
b) podnoszenie na wyższy poziom umiejętności technicznych w różnych grach zespołowych,
c) umożliwienie młodzieży rywalizację sportową z rówieśnikami z innych szkół,
d) wyłonienie poprzez system rozgrywek najbardziej usportowionej szkoły gimnazjalnej w mieście Bartoszyce
3. Całoroczna rywalizacja sportowa będzie składała się z dwóch rodzajów konkurencji :
a) zaliczanych do całorocznej punktacji ;
b) dodatkowych – nie branych pod uwagę do całorocznej punktacji
4. W roku szkolnym 2010/2011 całoroczne współzawodnictwo sportowe będzie prowadzone tylko w klasyfikacji łącznej (bez rozbicia na kategorię dziewcząt i chłopców).
5. Poszczególne konkurencje punktowane będą według klucza :
1 miejsce – 3 pkt
2 miejsce – 2 pkt.
3 miejsce – 1 pkt.
6. Nagrody :
Za miejsca I - III szkoły otrzymają puchary + dyplomy.

UWAGI KOŃCOWE

1. Za aktualne badania lekarskie młodzieży startującej w zawodach sportowych na terenie Miasta Bartoszyce, organizowanych przez Koordynatora Sportu Szkolnego, odpowiadają : rodzice, nauczyciele w-f oraz dyrektorzy szkół.

2. Wszelkie sporne sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie będzie rozstrzygał Koordynator Sportu Szkolnego w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Administracyjnego Oświaty w Bartoszycach.
 
 

Na Sportowo!


 

Podgląd na Treningi w Bartoszyckich Klubach

 

Baza Sportowa Bartoszyc

stat4u