Witamy na oficjalnej stronie sportowej miasta Bartoszyce
Kalendarz imprez sportowych szkół podstawowych na rok szkolny 2010/2011
Redaktor: Administrator   

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONKURENCJE ZALICZANE DO CAŁOROCZNEGO

WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

L.p.

Nazwa imprezy

Przewidziany
termin

Miejsce
zawodów

Uczestnictwo

1.

Piłka nożna
5-cio osobowa chłopców

Wrzesień 2010

Boisko
SP 3

Reprezentacja Szkoły
 SP 1,3,4,7,8

2.

Mini-siatkówki
„3” dziewcząt

Październik 2010

SP 3

Reprezentacja Szkoły
SP 1,3,7

3.

Mini-siatkówki
„3” chłopców

Październik  2010

SP 3

Reprezentacja Szkoły
SP 1,3,7

4.

Mini-siatkówki
„4” dziewcząt

Październik 2010

SP 3

Reprezentacja Szkoły
SP 1,3,4,7

 

5.

Mini-siatkówki
„4” chłopców

Październik  2010

SP 3

Reprezentacja Szkoły
SP 1,3,4,7

 

6.

Drużynowe zawody
w tenisie stołowym dziewcząt

Listopad/Grudzień
  2010

SP 3

Reprezentacja Szkoły

SP 3,7,8

7.

Drużynowe zawody
w tenisie stołowym chłopców

Listopad/Grudzień
  2010

SP 3

Reprezentacja Szkoły
SP 3,7,8

8.

Sztafetowe mieszane
biegi przełajowe

Marzec/Kwiecień
2011

Stadion
Miejski

Reprezentacja Szkoły

9.

Trójbój LA
dziewcząt klas V

Kwiecień 2011

SP 3

Reprezentacja Szkoły
SP 1,3,7

10.

Trójbój LA
chłopców klas V

Kwiecień 2011

SP 3

Reprezentacja Szkoły
SP 1,3,7

 11.

Czwórbój LA dziewcząt

Maj 2011

Boisko
SP 3

Reprezentacja Szkoły
SP 1,3,4,7

12.

Czwórbój LA chłopców

Maj 2011

Boisko
SP 3

Reprezentacja Szkoły
SP 1,3,4,7KONKURENCJE NIE ZALICZANE DO CAŁOROCZNEGO

WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

L.p.

Nazwa imprezy

Przewidziany
termin

Miejsce
zawodów

Uczestnictwo

1.

Indywidualne zawody
w tenisie stołowym chłopców

Grudzień/Styczeń
2010/2011

SP 3

5 osób ze szkoły

2.

Otwarte Mistrzostwa Bartoszyc
w tenisie stołowym chłopców

Ferie zimowe
styczeń 2011

SP 3

Wszyscy chętni

3.

Indywidualne zawody
LA dziewcząt

Kwiecień 2011

Stadion
Miejski

Reprezentacja Szkoły
SP 1,3,4,7

4.

Indywidualne zawody
LA chłopców

Kwiecień 2011

Stadion
Miejski

Reprezentacja Szkoły
SP 1,3,4,7

5.

XV Igrzyska Młodzieży
Szkolnej

Czerwiec 2011

Stadion
Miejski

Reprezentacja Szkoły
SP 1,3,4,7,8

 

REGULAMIN

 

całorocznego współzawodnictwa sportowego Szkół Podstawowych Miasta Bartoszyce w roku szkolnym 2010/2011

1. W całorocznej rywalizacji sportowej biorą udział dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych Miasta Bartoszyce – SP 1, SP 3, SP 4, SP 7, SP 8.
2. Cel współzawodnictwa sportowego :
a) propagowanie aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży,
b) umożliwienie młodzieży rywalizacji w różnych dyscyplinach sportowych,
c) wyłonienie poprzez współzawodnictwo sportowe najbardziej usportowionej szkoły w mieście
3. Całoroczna rywalizacja sportowa będzie składała się z dwóch rodzajów konkurencji:
a) zaliczanych do całorocznej punktacji ;
b) dodatkowych – nie branych pod uwagę do całorocznej punktacji
4. W roku szkolnym 2010/2011 całoroczne współzawodnictwo sportowe będzie prowadzone tylko w klasyfikacji łącznej (bez rozbicia na kategorię dziewcząt i chłopców)
5. Poszczególne konkurencje punktowane będą według klucza :

1 miejsce – 5 pkt
2 miejsce – 4 pkt
3 miejsce – 3 pkt
4 miejsce – 2 pkt
5 miejsce – 1 pkt
6. Nagrody :
Za miejsca I -V szkoły otrzymają puchary + dyplomy

UWAGI KOŃCOWE :
1. Za aktualne badania lekarskie młodzieży startującej w zawodach sportowych na terenie Miasta Bartoszyce, organizowanych przez Koordynatora Sportu Szkolnego, odpowiadają : rodzice, nauczyciele w-f oraz dyrektorzy szkół.

2. Wszelkie sporne sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie będzie rozstrzygał Koordynator Sportu Szkolnego w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Administracyjnego Oświaty w Bartoszycach.
 
 

Na Sportowo!


 

Podgląd na Treningi w Bartoszyckich Klubach

 

Baza Sportowa Bartoszyc

stat4u